Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

Jakie są dopuszczalne błędy ilości towaru paczkowanego w opakowaniu (w tym nadmiaru towaru)?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z § 1 załącznika nr 2 do ustawy o towarach paczkowanych partia towarów paczkowanych powinna spełniać jednocześnie następujące wymagania metrologiczne dotyczące:

a) dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości (niedoboru) towaru paczkowanego,

b) średniej ilości rzeczywistej produktu w opakowaniu w stosunku do jego ilości nominalnej.

Średnia ilość rzeczywista towaru paczkowanego, wyznaczona podczas kontroli partii towaru paczkowanego, powinna być nie mniejsza niż:

a) ilość nominalna towaru paczkowanego w przypadku kontroli całej partii towarów,

b) wartość podana w tabeli 4 załącznika nr 2 do ustawy - dla próbek, które nie ulegają zniszczeniu podczas badania lub w tabeli 5 załącznika nr 2 do ustawy - dla próbek, które ulegają w badaniu zniszczeniu - w przypadku zastosowania statystycznej metody oceny partii.

Dopuszczalną ujemną wartość błędu ilości towaru paczkowanego T1 ustala się zgodnie z tabelą 1.

W kontrolowanej partii nie więcej niż 2% towarów paczkowanych może mieć błąd ilości towaru paczkowanego co najwyżej dwukrotnie większy niż błąd T1 podany w tabeli 1.

W kontrolowanej partii nie może być towarów paczkowanych, których błąd ujemny przekracza dwukrotną wartość błędu T1 podanego w tabeli 1.

Nie określa się dodatniej wartości błędu ilości towaru paczkowanego T (nadmiaru ilości towaru w opakowaniu).

do góry