Jak wygląda dobór przyrządów pomiarowych do ilości nominalnej towaru paczkowanego?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Błąd pomiaru podczas wyznaczania ilości rzeczywistej towaru paczkowanego nie powinien przekraczać 20 % dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego (T1). Ilość rzeczywistą towaru paczkowanego, wyrażoną w jednostkach masy, wyznacza się bezpośrednio przez pomiar masy. W poniższej tabeli nr 2 podano największą dopuszczalną wartość działki legalizacyjnej wagi dla przykładowych zakresów masy netto towaru paczkowanego.

Masa netto towaru paczkowanego

[g]

Największa dopuszczalna wartość działki legalizacyjnej wagi kontrolnej

[g]

0,6 - 1,1

0,01

1,2 – 2,7

0,02

2,8 - 5

0,05

6 - 10

0,1

11 - 27

0,2

28 - 111

0,5

112 - 333

1

334 - 1666

2

1667 - 3333

5

3334 - 6666

10

6667 - 24000

20

25000 - 49000

50

50000

100

Więcej informacji na temat doboru innych przyrządów pomiarowych do ilości nominalnej towaru paczkowanego znajduje się w Poradniku dotyczącym organizacji systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.