Jakie są metody kontroli towarów paczkowanych?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z § 3 załącznika nr 2 do ustawy o towarach paczkowanych, ilość rzeczywistą towaru paczkowanego, wyrażoną w jednostkach masy, wyznacza się bezpośrednio przez pomiar masy. Ilość rzeczywistą towaru paczkowanego, wyrażoną w jednostkach objętości, wyznacza się w zależności od właściwości produktu:

- bezpośrednio przez pomiar objętości,

- pośrednio przez pomiar masy i gęstości.

Błąd pomiaru podczas wyznaczania ilości rzeczywistej towaru paczkowanego nie powinien przekraczać 20 % dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego (T1).

Więcej informacji na temat metod i przyrządów pomiarowych stosowanych w kontroli towarów paczkowanych, wraz z ich doborem do ilości nominalnej towaru paczkowanego, znajduje się w Poradniku dotyczącym organizacji systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Natomiast informacje o metodach kontroli wyrobów aerozolowych będących towarami paczkowanymi można znaleźć np. w numerze 1-2 (8-9) 2015 Biuletynu GUM "Metrologia i Probiernictwo", w którym opublikowany został artykuł pt. "Badanie wyrobów aerozolowych metodą promieniowania rentgenowskiego".