Czy przyrządy pomiarowe stosowane w procesie paczkowania podlegają kontroli metrologicznej?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy pomiarowe stosowane do kontroli wewnętrznej ilości rzeczywistej towarów paczkowanych powinny posiadać ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej (jeżeli podlegają prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów) lub deklaracji zgodności.

Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w dziedzinach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, z późn. zm.), w tym w ochronie praw konsumenta, i są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli podlegają prawnej kontroli metrologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 885).

Z dobrej praktyki metrologicznej wynika, że przyrządy pomiarowe stosowane przy kontroli towarów paczkowanych nie podlegające obowiązkowi legalizacji powinny być okresowo wzorcowane przez administrację miar lub laboratoria akredytowane w zakresie wzorcowania tych przyrządów.

Więcej informacji na temat przyrządów pomiarowych stosowanych w kontroli towarów paczkowanych, wraz z ich doborem do ilości nominalnej towaru paczkowanego, znajduje się w Poradniku dotyczącym organizacji systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Załatw sprawę online