Czy ustawa o towarach paczkowanych wdraża dyrektywy UE?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tak ustawa o towarach paczkowanych wraz z aktami wykonawczymi wdraża następujące Dyrektywy UE dotyczące towarów paczkowanych: