W jakich sytuacjach i w jaki sposób należy dokonać obowiązku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu faktu paczkowania lub importu (sprowadzenia) towarów?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 12 i art. 13 ustawy o towarach paczkowanych, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania lub składowania, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany podlegające aktualizacji zgłoszenia to np. zmiana nazwy przedsiębiorcy lub jego adresu, zmiana miejsca paczkownia lub uzupełnienie o nowe miejsce paczkowania, wprowadzanie do obrotu towarów o innej niż dotychczas konsystencji, zaniechanie paczkowania towarów oznaczanych dotychczas znakiem „e”.

Wygodnym sposobem zmiany danych jest skorzystanie z funkcjonalności w Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ. Przejdź do Załatw sprawę online.