Nawigacja

Towary paczkowane

Pełnomocnicy dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar ds. towarów paczkowanych

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W poniższej tabeli znajdują się dane kontaktowe w sprawie zgłoszeń rejestracyjnych przedsiębiorców.

Obszar działania obejmuje województwa

Imię i nazwisko dyrektora OUM

Adres

Pełnomocnicy dyrektorów okręgowych urzędów miar ds. towarów paczkowanych
(lub inne osoby odpowiedzialne za towary paczkowane w OUM)

lubelskie oraz mazowieckie z wyłączeniem powiatów:
makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego,
przasnyskiego, wyszkowskiego oraz miasta
na prawach powiatu Ostrołęka

Anna Kulesza-Mincer

Okręgowy Urząd Miar
w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6

00-139 Warszawa

fax.: 22 581 92 62

 

WWW

Andżelika Leczyk

tel.: (22) 581 95 34, kom.: 507-967-619
e-mail:
towpacz.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

małopolskie

podkarpackie

 

Jerzy Poznański

Okręgowy Urząd Miar
w Krakowie

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

fax: 12 422 84 63

 

WWW

Katarzyna Plisko
tel.: (12) 422 26 11 w. 18 lub 422 18 67 w. 18 lub 422 41 49 w. 18

e-mail: towpacz.oum.krakow@poczta.gum.gov.pl

 

dolnośląskie

opolskie

 

Robert Czajkowski

Okręgowy Urząd Miar
we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

fax: 71 355 28 25

WWW

Sławomir Antkowiak
tel.: (71) 358 02 28 lub 355 08 15 w. 228
e-mail:
towpacz.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

wielkopolskie

Krzysztof Skrzypczak

Okręgowy Urząd Miar
w Poznaniu

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

fax 61 855 22 02

 

WWW

Anna Rapp
tel.: (61) 856 72 47
e-mail: towpacz.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

śląskie

Mariusz Czerwiński

Okręgowy Urząd Miar
w Katowicach

ul. Rynek 9

40-957 Katowice

fax: 32 353 75 72

 

WWW

Jakub Neniczka
tel.: (32) 258 94 36 lub 258 94 37 w. 61 lub 62, kom.: 604-256-939
e-mail: oum.katowice@gum.gov.pl

pomorskie oraz warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego 

 

 

Tomasz Michalik

Okręgowy Urząd Miar
w Gdańsku

ul. Polanki 124 C

80-308 Gdańsk

fax: 58 55 21 544

 

WWW

Adam Kaczyński
tel.: (58) 524 53 14, kom.: 668-489-097
e-mail: towpacz@oum.gda.pl

łódzkie

świętokrzyskie

 

Paweł Sarek

Okręgowy Urząd Miar
w Łodzi

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

fax: 42 678 37 68

WWW

Joanna Hiller
tel.: (42) 678 68 58, kom.: 601-500-285
e-mail:
oum.lodz.towpacz@poczta.gum.gov.pl

kujawsko-pomorskie

Ireneusz Dawidowicz

Okręgowy Urząd Miar
w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz

fax: 52 322 04 26

BIP

Magdalena Szczukowska
tel.: (52) 322 06 06 w. 40
e-mail:
towpacz.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

zachodniopomorskie

lubuskie

 

p. o. Dyrektora Krzysztof Skwark

Okręgowy Urząd Miar
w Szczecinie

Pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

fax 91 434 75 98

 

WWW

Małgorzata Basta
tel.: (91) 434 75 66 w. 13
e-mail:
towpacz.oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

podlaskie oraz część mazowieckiego obejmującą powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka oraz część województwa warmińsko-mazurskiego obejmującą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski Mirosław Wnorowski

Okręgowy Urząd Miar
w Białymstoku

ul. Mikołaja Kopernika 89

15-396 Białystok

 

WWW
Agnieszka Winarska
tel.: 85 745 53 56 w. 12 lub 85 878 16 36 w. 12
e-mail: towpacz.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl


Skargi

Na podane wyżej adresy (zgodnie z właściwością terytorialną producenta kwestionowanego towaru paczkowanego) można kierować skargi na nierzetelność w zakresie paczkowania produktów, a w szczególności na niedotrzymanie deklarowanej na opakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46): skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi można także zgłaszać przez System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ. W przypadku skargi można skorzystać z kafelka INNE. Można tam także zadać pytanie w przypadku jakichkolwiek problemów z dziedziny towarów paczkowanymi (Kafelek INNE – Dostęp do informacji innej niż publiczna). Przejdź do Załatw sprawę online.

Wyjaśnień w sprawach związanych z towarami paczkowanymi udziela:

Andrzej Czechowski

tel. +48 22 581 95 04,

e-mail: towpacz@gum.gov.pl

do góry