Nawigacja

Zmiany w ewidencji techników lub wyposażeniu warsztatu oraz zawieszenie działalności

Zmiany w ewidencji techników lub wyposażeniu warsztatu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Chcesz otrzymać kartę warsztatową z PWPW? Zacznij od wpisu technika do swojego warsztatu! 
Poniżej podpowiadamy Ci jak to zrobić. 

 1. Kiedy mam wysł formularz wpisu technika?
  - Jeśli doszło do zmian dotyczących zatrudnionych techników. Na przykład zatrudniłeś nowego technika albo technik zatrudniony w Twoim warsztacie zmienił stare zaświadczenie na nowy certyfikat. To, że wydaliśmy mu nowy certyfikat nie powoduje, że wpiszemy go automatycznie pod nowym CT do Twojego warsztatu. 
  - Jeśli technik przestał pracować w Twoim warsztacie.

 1. Kiedy nie muszę wysyłać formularzu wpisu technika?
  - Nie ma potrzeby zgłaszać technika, o ile jego aktualne dane były wskazane we wniosku o wydanie decyzji lub zmianę decyzji. Wpis technika zostanie wtedy dokonany z urzędu, ale dopiero po uprawomocnieniu się zezwolenia! Można przesłać pocztą oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do występowania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wtedy decyzja – zezwolenie uprawomocni się w dniu dostarczenia oświadczenia do GUM. W momencie, kiedy doszło do zmian po otrzymaniu przez warsztat decyzji, np. technik otrzymał nowy certyfikat po otrzymaniu decyzji, należy zgłosić zmianę.

 1. Czego nam na pewno nie przysyłasz!
  - Nie wysyłaj skanu umowy o pracę technika! Obecnie wymagamy tylko wypełnionego formularza, gdzie poświadczasz, że zatrudniasz wskazanego technika. 
  - Nie informuj nas o zmianie miejsca zamieszkania pracownika ani o dacie urodzenia.

Ile zapłacisz?
Nic. Wpisy wykonujemy bezpłatnie.

Aby wpisać danego technika do ewidencji lub dokonać aktualizacji danych:

Krok 1: Formularz 
Wypełnij formularz zgłoszenia technika. Formularz podpisuje pracodawca, ponieważ to on/ona potwierdza, że zatrudnia technika. 

Krok 2: Wyślij 
Formularz wyślij EPUAPEM (kliknij tutaj, aby przejść do naszej instrukcji EPUAP) lub pocztą na adres: 

Koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

KARTY WARSZTATOWE wydaje PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) – strona internetowa.

Jeśli będziesz mieć pytania, możesz się z nami skontaktować: 

Zmiana wykazu urządzeń

Jeśli:

Doszło do zmiany w wykazie posiadanych urządzeń, niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych.

Kiedy:

Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania o ww. sytuacji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 1. Wysłać pismo z informacją o zmianach w wykazie urządzeń warsztatu.

 2. Dołączyć aktualny wykaz wyposażenia warsztatu.

 3. Wysłać na adres:

koperta - znak graficzny Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

W przypadku wątpliwości, bądź pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Wawrzkiewicz (tel. 22 581 9245, e-mail: karolina.wawrzkiewicz@gum.gov.pl).

Zawieszenie działalności

Podmiot posiadający zezwolenie może zawiesić prowadzenie działalności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacji kiedy nie będzie spełniał niezbędnych wymagań dot. zatrudnienia technika lub wyposażenia warsztatu.

W sytuacji podjęcia zawieszonej działalności podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować Prezesa GUM o terminie podjęcia działalności objętej zezwoleniem na co najmniej 7 dni przed tym terminem. W terminie 14 dni od dnia podjęcia zawieszonej działalności Prezes GUM przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 (zatrudnieni technicy lub wykaz posiadanych urządzeń). Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie są spełnione wymagania, będące przedmiotem kontroli, Prezes GUM cofa zezwolenie.

W przypadku wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z p. Marcinem Suligą (tel. 22 581 9145; e-mail: marcin.suliga@gum.gov.pl).

do góry