Nawigacja

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ikona: symbol miarki ułożony w literę V.


1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC: I kwartał 2025
Planowany termin rozpoczęcia rundy: III kwartał 2025

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt płytki wzorcowe stalowe klasy (K, 0, 1,2)
Parametr długość
Możliwe zakresy pomiarowe (0,5 ÷ 100) mm; (0,5 ÷ 500) mm

Organizator

Identyfikacja Zakładu / Laboratorium Z3 / Laboratorium Długości
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania w przygotowaniu
Karta zgłoszenia uczestnictwa w przygotowaniu

 

 

2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania suwmiarek

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC IV kwartał 2021
Planowany termin rozpoczęcia rundy I kwartał 2022

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt suwmiarka cyfrowa
Parametr

błąd pomiaru długości

Możliwe zakresy pomiarowe

(0 ÷ 150) mm, rozdzielczość 0,005 mm lub 0,01 mm

Przewidywana niepewność rozszerzona

0,012 mm dla k=2

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L4 / Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania

dostępny w https://porownania.gum.gov.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa Do pobrania
Status  ZAKOŃCZONE

 

3. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania mikrometrów

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* II kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy sierpień 2023

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt mikrometr zewnętrzny
Parametr

błąd pomiaru długości

Możliwe zakresy pomiarowe

(0 ÷ 25) mm; (75 ÷ 100) mm lub (200 ÷ 225) mm

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia Z3 / Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania w trakcie opracowania
Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna wkrótce

 

4. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek kątowych

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* II kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy czerwiec 2023

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.02

Obiekt (1) płytki kątowe Johanssona
Parametr

kąt

Możliwe zakresy pomiarowe
(0 ÷ 360)º, punkty pomiarowe: płytka dwukątowa 27°,28°; płytki czterokątowe: 51°,52°,128°,129° i 10°21', 10°22', 10°23', 10°24';
Obiekt (2) płytki kątowe Kusznikowa
Parametr

kąt

Możliwe zakresy pomiarowe
(0 ÷ 360)º, punkty pomiarowe: płytki jednokątowe 15°2' i 77°; płytka czterokątowa 82°, 83°,97°,98°; 
Obiekt (3) płytki kątowe przywieralne
Parametr

kąt

Możliwe zakresy pomiarowe
(0 ÷ 360)º, punkty pomiarowe: płytki jednokątowe 0,3' i 9°

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia Z3 / Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania do pobrania
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania

 

5. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek interferencyjnych

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT / ILC* I kwartał 2023
Planowany termin rozpoczęcia rundy IV kwartał 2023

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.03

Obiekt płaskie i płaskorównoległe płytki interferencyjne
Parametr odchylenie od płaskości, długość, odchylenie od równoległości
Możliwe zakresy pomiarowe
średnica płytek (45 - 100) mm; długość nominalna (15,00 - 40,37) mm

Organizator

Identyfikacja Zakładu / Laboratorium Z3 / Laboratorium Długości
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania
Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania

* PT / ILC – badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne

do góry