Nawigacja

Kasy online

Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania wnioskodawca nie zwróci się o jego podjęcie, to żądanie wszczęcia postępowania uznaje się za wycofane.

 

do góry