Nawigacja

Czym jest jednolity portal cyfrowy?

Czym jest jednolity portal cyfrowy?

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Obywatele i przedsiębiorcy działający w innym państwie UE mają trudności z uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat przepisów regulujących ich obszar działania lub czynności wymaganych do załatwienia zwykłych spraw urzędowych.

Poszukiwanie informacji nie jest proste. Wyniki są rozproszone po różnych stronach internetowych, bez gwarancji kompletności lub wiarygodności. W wielu obszarach występują luki informacyjne, pozostawiając ważne pytania bez odpowiedzi. Wiele spraw załatwianych jest wyłącznie w formie papierowej lub wymaga osobistego stawiennictwa w urzędach, co powoduje stratę czasu i pieniędzy. Użytkownicy transgraniczni często napotykają na przeszkody związane z krajowymi procedurami administracyjnymi, dostępem do lokalnych numerów telefonów lub krajowych metod płatności.

Jednolity portal cyfrowy ułatwi dostęp online do informacji, procedur administracyjnych i usług pomocniczych, których potrzebują obywatele i przedsiębiorcy, aby prowadzić działalność w innym państwie UE. Do końca 2020 r. obywatele i przedsiębiorcy przemieszczający się w ramach UE mogą sprawdzić, jakie przepisy i procedury obowiązują w ich nowym miejscu zamieszkania. Do końca 2023 r. we wszystkich państwach członkowskich UE załatwianie część spraw ma być dostępne online, bez konieczności wypełniania dokumentów.

Logotyp - Komisji Europejskiej

do góry