Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Kiedy decyzja zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego może być zmieniona?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Decyzja zatwierdzenia typu może być zmieniona:

na wniosek producenta lub upoważnionego przedstawiciela, w przypadku modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzenia do niego dodatkowych elementów, jeżeli mają one lub mogą mieć wpływ na:

  1. wyniki pomiarów,
  2. warunki właściwego stosowania lub
  3. warunki techniczne użytkowania tych przyrządów,

po ponownym przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie badania typu.

do góry