Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja techniczno–konstrukcyjna przyrządu?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokumentacja techniczno–konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać co najmniej:

 1. ogólny opis przyrządu pomiarowego;
 2. szczegółowy opis budowy i działania przyrządu pomiarowego;
 3. projekt konstrukcyjny przyrządu pomiarowego oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów i innych istotnych dla działania części przyrządu pomiarowego;
 4. opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, logicznymi schematami blokowymi, wyjaśniającymi ich charakterystyki i działanie, o ile mają być stosowane;
 5. opisy i objaśnienia do rysunków i schematów;
 6. opis procedur produkcyjnych zapewniających produkcję przyrządu pomiarowego zgodnego z zatwierdzonym typem;
 7. opis zabezpieczeń zapewniających prawidłowe działanie przyrządu pomiarowego oraz urządzeń regulacyjnych lub adiustacyjnych;
 8. wskazanie miejsc na przyrządzie pomiarowym przewidzianych do umieszczania cechy legalizacji oraz cech zabezpieczających;
 9. fotografię przyrządu pomiarowego;
 10. rysunek techniczny ilustrujący wygląd przyrządu pomiarowego, jeżeli jest niezbędny do identyfikacji tego przyrządu pomiarowego.

W przypadku przyrządów pomiarowych zawierających urządzenia elektroniczne dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać również opis konstrukcji zapewniającej prawidłowe działanie tego przyrządu w przewidzianym przez producenta okresie.

 

W przypadku przyrządów pomiarowych zawierających oprogramowanie dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać również opis oprogramowania obejmujący:

 1. jednoznaczną identyfikację oznaczenia, wersji i sumy kontrolnej oprogramowania;
 2. sposób zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania i sposób identyfikacji wersji oprogramowania;
 3. algorytm działania oprogramowania przyrządu pomiarowego, w tym przepływu danych;
 4. konfigurację oprogramowania przyrządu pomiarowego uwzględniającą parametry odpowiedzialne za niezmienność oprogramowania i danych metrologicznych;
 5. wykaz i opis komend protokołów komunikacyjnych przyrządu pomiarowego wraz z oświadczeniem o kompletności dostarczanego wykazu.

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759).

Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji i przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego znajdziesz na stronie "Wymagania dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych"

do góry