Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Opłaty za czynności urzędowe związane z udzieleniem upoważnienia do legalizacji

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Upoważnienie do legalizacji pierwotnej:

  1. Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 27 500 zł;
  2. Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 2 200 zł;
  3. Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi:

a) 550 zł – gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;

b) 2 200 zł – gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;

c) 27 500 zł – gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.

Upoważnienie do legalizacji ponownej:

  1. Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 27 500 zł;
  2. Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 2 200 zł;
  3. Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi:

a) 550 zł – gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;

b) 2 200 zł – gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;

c) 27 500 zł – gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.

Wysokość opłat określa:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808)

do góry