Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

W jakim przypadku upoważnienie do legalizacji może zostać cofnięte?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes Głównego Urzędu Miar może cofnąć udzielone upoważnienie przed upływem jego ważności, jeżeli w wyniku kontroli upoważnionego podmiotu stwierdza się, że podmiot przestał spełniać warunki wydania upoważnienia lub przy dokonywaniu legalizacji nie przestrzega obowiązujących przepisów.

do góry