Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Dokument potwierdzający odpowiednią wiedzę personelu wnioskodawcy

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy przez personel jest:

świadectwo odbycia specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez Główny Urząd Miar albo upoważnione przez Prezesa Głównego Urzędu Miar organy administracji miar, zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa albo upoważniony organ administracji miar, obejmującego swym zakresem:
  1. obsługę wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania legalizacji przyrządów pomiarowych;
  2. aktualnie obowiązujące wymagania.
do góry