Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Dla jakich rodzajów przyrządów pomiarowych mogą być udzielane upoważnienia?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rodzaje przyrządów pomiarowych, dla których mogą być wydawane upoważnienia:

Upoważnienia do legalizacji pierwotnej mogą być wydawane dla następujących rodzajów przyrządów pomiarowych:

 1. aerometrów szklanych:
  a) alkoholomierzy,
  b) densymetrów;
 2. gęstościomierzy oscylacyjnych do pomiaru gęstości cieczy;
 3. analizatorów spalin samochodowych;
 4. liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1; 2;
 5. urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;

Upoważnienia do legalizacji ponownej mogą być wydawane dla:

 1. gęstościomierzy oscylacyjnych do pomiaru gęstości cieczy;
 2. urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;
 3. manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych;
 4. liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1; 2;
 5. analizatorów spalin samochodowych.
do góry