Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Jakie warunki należy spełniać aby uzyskać upoważnienie?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia powinien:

  • dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do dokonywania legalizacji rodzajów przyrządów pomiarowych objętych wnioskiem;
  • dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania legalizacji danego rodzaju przyrządów pomiarowych;
  • być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów występujących z wnioskiem o legalizację.
do góry