Nawigacja

Klaster metrologiczny

Startuje Klaster Metrologiczny

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Dzisiaj, w Centrum Kongresowym Targów Kielce przedstawiciele 35 polskich przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji naukowo-badawczych podpisało umowy o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego, rozpoczynając tym samym oficjalną działalność.

Klaster jest kolejnym elementem budującym silne więzi współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz biznesem. W przyszłości będzie dostarczał najnowocześniejsze rozwiązania metrologiczne polskiemu przemysłowi.

Wśród członków Klastra Metrologicznego znajdują się przedsiębiorstwa komercyjne, organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucje otoczenia sektora biznesowego. Umowę o współpracy w ramach Klastra podpisali między innymi Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Wojskowa Akademia Techniczna, a także firmy Formaster Group, ITA, Oberon, Polska Grupa Zbrojeniowa, Smart Solutions, a także Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach oraz Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Najważniejsze zadania Klastra to m.in. działanie na rzecz szeroko pojętej innowacyjności, tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego biznesu oraz opiniowanie planów rozwoju polskiej metrologii i wsparcie przemysłu i gospodarki w zakresie usług metrologicznych.

- Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości przeprowadzania pomiarów. O tym decyduje nie tylko aparatura, ale także warunki pomiarów. To także możliwość budowania nowych funkcjonalności i kompetencji obok tych, które już posiadamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby tworzyć kompetencje w szybko zmieniającym się świecie, musimy stworzyć efektywny ekosystem wokół polskiej metrologii, który do tej pory nie funkcjonował - przekazał prezes GUM, prof. Jacek Semaniak. 

- Główny Urząd Miar, jako centralny urząd administracji państwowej, będzie z klastrem współpracował. Dla nas to niezwykle ważne, żeby tworzyć nowe środowisko wokół polskiej metrologii i ścigać się z innymi podmiotami ze świata, które działają w warunkach zglobalizowanej gospodarki. Ten wyścig jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształtowania dobrostanu gospodarczego w naszym kraju oraz przewag konkurencyjnych – dodał Jacek Semaniak.

- Klaster Metrologiczny będzie wspierał działalność naukową i badawczą Politechniki Świętokrzyskiej. Nasza uczelnia, współpracując z innymi podmiotami,  będzie miała szansę zwiększyć konkurencyjność. To, wraz z realizacją projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, będzie sprzyjało temu, żeby Politechnika ogrywała znaczącą rolę w klastrze. Mamy dobre wyposażenie oraz katedrę metrologii – powiedział prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Klaster Metrologiczny powołano 6 kwietnia 2022 r. podczas Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej. Deklarację w tej sprawie podpisały wówczas 33 podmioty.

W uroczystości udział wzięli: Prof. J. Semaniak - Prezes GUM, Piotr Ziółkowski - Dyrektor Generalny GUM, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. nauk med Stanisław Głuszek - Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele firm i instytucji podpisujących umowy.

 • Podpisanie umów o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego. Na zdjęciu prof. J. Semaniak,Prezes Głównego urzędu Miar
 • podpisanie umów w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • Podpisanie umów o współpracy w ramach Klastra Metrologicznego. Na zdjęciu Piotr Ziółkowski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umowy w ramach Klastra Metrologicznego
 • podpisanie umów w ramach Klastra Metrologicznego
do góry