Nawigacja

Dla biznesu

Dla Biznesu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar to instytucja o bogatej historii i ambitnych planach na przyszłość. Laboratoria GUM są wyposażone w nowoczesną aparaturą pomiarową, a pracownicy GUM posiadają wysokie kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych, w szczególności w metrologii, posiadając unikatowy dostęp no najnowszych technologii pomiarowych.

Misja i cel

Misją Głównego Urzędu Miar (GUM), jako krajowej instytucji metrologicznej, łączącej długoletnie doświadczenie i wysokie kompetencje z nowoczesnym spojrzeniem na pomiary, jest zapewnienie zdolności pomiarowej na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa oraz ochrony środowiska, zdrowia i jakości życia obywateli w Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem nadrzędnym funkcjonowania GUM jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizacja tego celu odbywa się głównie poprzez budowę, utrzymanie i doskonalenie wzorców oraz metod pomiarowych ważnych dla gospodarki. Kolejnym krokiem, a zarazem najważniejszym wyzwaniem, jest zintensyfikowanie współpracy GUM z przemysłem i podejmowanie innowacyjnych tematów metrologicznych. Zainteresowanie przedsiębiorców wykorzystaniem wyników zaawansowanych badań, przeprowadzanych w laboratoriach akredytowanych, jest dowodem na to, jak istotne jest merytoryczne wsparcie dla całego sektora przemysłowego. Ze względu na swoje kompetencje w dziedzinie metrologii, a także dostęp do unikatowej wiedzy, między innymi pochodzącej z europejskich programów badawczych, Główny Urząd Miar jest w stanie zapewnić polskim przedsiębiorstwom wsparcie naukowe, badawcze i merytoryczne.

Miejsce

Jednym ze środków, prowadzących do tych celów, jest wykorzystanie możliwości i potencjału badawczo-rozwojowego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, powstającego w Kielcach. To tam, w oparciu o posiadaną wiedzę, zdobywaną we współpracy z instytucjami międzynarodowymi oraz wypracowywaną przez działania własne w sferze technologii pomiarowych, powinny być wyznaczane kierunki rozwoju.

Główny Urząd Miar zaprasza do współpracy polskie firmy i przedsiębiorstwa oraz wszystkich tych, którzy szukają wsparcia dla swoich planów rozwojowych.

Zapraszamy zarówno tych największych, o ugruntowanej pozycji biznesowej, jak i nieco mniejsze firmy, z potencjałem i chęcią dynamicznego rozwoju. Wierzymy, że nasza determinacja i wola współpracy zaowocuje doprowadzeniem do realizacji wspólnych projektów.  

 

Masz pytanie? Wypełnij formularz

do góry