Nawigacja

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Podstawa prawna

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawy prawne dotyczące nadzoru rynku w Polsce tworzą: ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na podstawie art. 12 tej ustawy, tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815) i rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802).

Do kontroli stosuje się także przepisy dotyczące działania organów nadzoru rynku, czyli w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086) oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

do góry