Nawigacja

Komunikaty

ISKRA-1

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

1.10.2013

W związku z doniesieniami na temat rzekomych nieprawidłowości w pomiarach prędkości pojazdów w ruchu drogowym, wykonywanych przyrządami do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, radarami Iskra-1 prod. Simicon, Rosja; będących na wyposażeniu Policji, informujemy, że Prezes Głównego Urzędu Miar, w ramach nadzoru metrologicznego nad użytkownikami przyrządów pomiarowych, wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) planuje w październiku rozpoczęcie kontroli przyrządów Iskra-1 użytkowanych przez jednostki organizacyjne Policji.

Zakres kontroli będzie obejmował kontrolę właściwego stosowania radarowych przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym Iskra-1, kontrolę zgodności z zapisami zawartymi w decyzji zatwierdzenia typu i wymaganiami.

Szczegółowy zakres kontroli, w tym uprawnienia kontrolerów i prawa kontrolowanych zostaną każdorazowo, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 ustawy - Prawo o miarach jw., określone w upoważnieniach do kontroli.

Gabinet Prezesa

Głównego Urzędu Miar

 

 

do góry