Nawigacja

Komunikaty

Instalacje do pomiaru cieczy innych niż woda

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska
Komunikat dotyczący wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Główny Urząd Miar informuje, że w dniu 4 października 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 184 pod pozycją 1238, ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Ogłoszone rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 października 2010 r.

Główny Urząd Miar zwraca uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania instalacji pomiarowych.

Zgodnie z § 7d znowelizowanego rozporządzenia, instalacje pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu - wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r., powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami wynikającymi z oznaczeń zamieszczonych na danej instalacji pomiarowej, a jeżeli z tych oznaczeń nie wynikają warunki właściwego stosowania, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zatwierdzenia typu danej instalacji pomiarowej. Natomiast zgodnie z § 7e znowelizowanego rozporządzenia, instalacje pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami znamionowymi użytkowania określonymi przez producenta.

Z powyższych zasad wyłączone zostały odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu i użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. 19 października 2010 r.) jako odmierzacze do wydawania biopaliwa ciekłego.

Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia z dnia 16 września 2010 r., odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu i użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako odmierzacze do wydawania biopaliwa ciekłego mogą być nadal użytkowane w taki sposób w terminie do dnia 1 stycznia 2012 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 19 października 2010 r. (dnia wejścia w życie rozporządzenia), do prawnej kontroli metrologicznej stosuje się przepisy dotychczasowe.

do góry