Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Prezesa GUM w sprawie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych, wydanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych

Autor : Radosław Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

KOMUNIKAT

Prezesa Głównego Urzędu Miar

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych, wydanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych

 

Informuję, że zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900) przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie warsztatu tachografów cyfrowych, wydane na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891), tj. zezwolenie o numerze „UZC …/20xx”, mogą nadal prowadzić swoją działalność
w dotychczasowym zakresie jedynie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie później niż do dnia 30 września 2020 r. wystąpią do Prezesa GUM z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o tachografach, nie będą ponosić opłaty za wydanie takiego zezwolenia.

Natomiast w razie złożenia wniosku po dniu 30 września 2020 r., wydanie zezwolenia będzie podlegało opłacie wynikającej z przepisów ww. ustawy o tachografach.

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

Prezes

Głównego Urzędu Miar

 

Uwaga! Tutaj znajduje się Komunikat Prezesa GUM w sprawie uprawnień technika warsztatu, uzyskanych na podstawie uchylonej ustawy o systemie tachografów cyfrowych.

do góry