Nawigacja

Komunikaty

Znoszenie ograniczeń w działalności Głównego Urzędu Miar - etap I

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Od ponad miesiąca Główny Urząd Miar pracuje w trybie uzależnionym od stanu epidemii koronawirusa COVID-19. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w GUM wykonywane są niezbędne usługi, takie jak: wzorcowania, produkcja materiałów odniesienia, badania dla celów metrologii prawnej i pozostałe, kluczowe czynności metrologiczne.

Zadania te realizowane są w laboratoriach, w ograniczonym składzie osobowym i z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Natomiast prace niewymagające fizycznej obecności w siedzibie urzędu są od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego wykonywane w ramach pracy zdalnej.  

Dążąc do przywracania trybu pracy  urzędu sprzed pandemii koronawirusa, Kierownictwo Głównego Urzędu Miar rozpoczęło proces etapowego znoszenia ograniczeń w działalności  Urzędu.  

Priorytetem dla GUM jest  realizacja niezbędnych, z punktu widzenia gospodarki i przemysłu, usług: wzorcowań, produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia, badań przyrządów pomiarowych dla celów metrologii prawnej, a także utrzymywania i dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP. W tym celu planowane jest sukcesywne zwiększanie liczby pracowników obecnych przy wykonywaniu powyższych zadań, co powinno też skrócić czas realizacji niektórych czynności.  

W trosce o ochronę zdrowia klientów oraz pracowników GUM nadal zalecamy - w miarę możliwości - kontakt telefoniczny, mailowy, a procedowanie spraw drogą elektroniczną, np. e-mailem lub za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Znoszenie kolejnych ograniczeń, w tym również w obszarze kontaktów klientów z urzędem, będzie postępować wraz z ogłaszaniem przez rząd RP kolejnych etapów odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji  życia społecznego, stosownie do opracowanych przez Radę Ministrów wytycznych. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a o kolejnych  decyzjach będziemy natychmiast informować.  

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski
prezes Głównego Urzędu Miar

Warszawa, 22.04.2020

do góry