Nawigacja

Komunikaty

Informacje na temat przyrządów do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ze względu na pojawiające się wątpliwości oraz pytania dotyczące sposobu działania, a także użytkowania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego oraz w związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r...

...zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 151), informujemy, że polska administracja miar prowadzi systematyczne działania w celu poprawy obowiązujących przepisów dotyczących tych przyrządów, jak również procedur związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania (zatwierdzeniem typu i legalizacją).

Zarówno wspomniane działania, jak i postęp w rozwiązaniach technicznych powodują, że wprowadzane aktualnie do użytkowania przyrządy pomiarowe wykorzystują coraz nowsze technologie i zapewniają wiarygodność pomiaru w sposób nie budzący wątpliwości dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych tematów, dotyczących przyrządów do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego.

Spis treści

1. Zasady dopuszczenia do użytkowania

2. Czynności wykonywane podczas legalizacji pierwotnej i ponownej

  • Błędy pomiarów
  • Sprawdzenie kompletności i wersji oprogramowania przyrządu pomiarowego
  • Wymagane oznaczenia na przyrządzie

Na zdjęciu laserowy przyrząd do pomiaru prędkości.  Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości z cechą legalizacyjną

3. Czynności serwisowe

4. Warunki użytkowania i poprawności pomiarów

5. Wycofanie z użytkowania przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

6. Informacje dodatkowe o przyrządach do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego

  • Sprawdzanie dokładności pomiarów prędkości dla różnych odległości przyrządu od pojazdu kontrolowanego
  • Rozbieżność wiązki promieniowania laserowego przyrządu
  • Regulacja zbieżności osi optycznej układu optycznego celownika przyrządu laserowego z wiązką promieniowania laserowego
  • Spełnienie wymagań przez przyrząd laserowy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w zakresie identyfikacji pojazdów

 

#radary #lasery

do góry