Nawigacja

Komunikaty

Sławomir Wachowicz - nekrolog

Opublikowane przez : Główny Urząd Miar

Z głębokim żalem żegnamy Pana Sławomira Wachowicza Zastępcę Prezesa Urzędu Patentowego RP.

 

Z głębokim żalem żegnamy

Pana Sławomira Wachowicza

Zastępcę Prezesa Urzędu Patentowego RP,

Cenionego fachowca i autorytet w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, od lat zaangażowanego we współpracę międzynarodową Urzędu Patentowego.

 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Kierownictwo Głównego Urzędu Miar wraz z pracownikami

 

 

 

do góry