Nawigacja

Komunikaty

Uwaga - ważny komunikat!

Autor : Tomasz Pietrucha
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, na przyrządach pomiarowych podlegających legalizacji, w przypadku przyrządów, których dowodem legalizacji jest cecha, od dnia 1 stycznia bieżącego roku, wskazuje ona na datę, do kiedy ważna jest legalizacja przyrządu, a nie jak miało to miejsce dotychczas datę, kiedy legalizacja została wykonana.

Przykładowy wzór wizerunku cechy legalizacji

Wizerunek cechy legalizacji. W tarczy litery PL, po bokach cyfry 2 i 1.Wizerunek cechy legalizacji: w szlaczkowym obramowaniu cyfry 03.Wizerunek cechy legalizacji: w szlaczkowym obramowaniu rzymska cyfra 6.

 

Zgodnie z § 21 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 969), organ administracji miar albo podmiot upoważniony, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji przez:

1) wydanie świadectwa legalizacji

lub

2) umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje: a) organ administracji miar albo podmiot upoważniony, który dokonał legalizacji, b) rok albo miesiąc i rok ważności legalizacji obliczane w sposób określony w § 26 ust. 2.

ust. 2. Na cechę legalizacji składa się cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony oraz cecha:

1) roczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach,

albo

2) roczna i miesięczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

ust 3. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega legalizacji pierwotnej, a nie podlega legalizacji ponownej albo okres ważności legalizacji jest nieokreślony, cechę legalizacji stanowi wyłącznie cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony.

Hologramowe cechy legalizacyjne

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia okres ważności legalizacji wyrażony w:

  1. miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
  2. w latach - liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
do góry