Nawigacja

Komunikaty

Pismo Prezesa GUM do Prezesów Sądów Okręgowych dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych przez biegłych w zakresie wydawanych przez nich opinii

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z sygnałami docierającymi do Głównego Urzędu Miar, dotyczącymi sporządzania dla sądów powszechnych przez biegłych sądowych opinii przy użyciu przyrządów pomiarowych, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, Prezes GUM skierował do Prezesów Sądów Okręgowych pismo, mające na celu wyjaśnienie powyższego zagadnienia i wskazanie na możliwości rozwiązania pojawiających się w tej sprawie problemów.

Pismo Prezesa GUM dr Włodzimierza Lewandowskiego do Prezesów Sądów Okręgowych. W prawym górnym rogu logotyp GUM, w lewym godło Polski, a pod nim napis Prezes GUM dr inż. W. Lewandowski.

do góry