Nawigacja

Aktualności

21.05.2024Udział przedstawiciela GUM w 18. posiedzeniu Komitetu WELMEC e.V.

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 15–17 maja br., w Brugii odbyło się 18. posiedzenie Komitetu WELMEC (Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej). W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel GUM, p. Marcin Mikiel, po raz pierwszy w roli członka Executive Board (Zarządu). Podczas spotkania przyjęto szereg uchwał, dotyczących dalszego funkcjonowania organizacji. Delegaci zatwierdzili raporty prac z grup roboczych oraz plany pracy na następny rok. Na przewodniczącego grupy roboczej WG 12 (taksometry) wybrano przedstawiciela Słowacji, p. Daniela Kyslera, a na stanowisko sekretarza wykonawczego powołano p. Mehriję Hasicic (Bośnia i Hercegowina). Podczas obrad delegaci zapoznali się ze stanem prac dotyczących nowelizacji dyrektywy MID, jak również powołali grupę ds. analizy funkcjonowania organizacji.

Jednym z elementów obrad było przyjęcie uchwały popierającej następny metrologiczny program badawczy, w ramach 10. programu ramowego.

Ponadto, zatwierdzono budżet WELMEC, jak również przyjęto uchwałę podkreślającą status non-profit WELMEC e.V.

do góry