Nawigacja

Aktualności

Uruchomienie platformy TRANS-TACHO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informujemy, że z końcem 2023 r. uruchomiona została platforma TRANS-TACHO, która wspiera cyfrową realizację usług w sprawach tachografów.

https://www.trans-tacho.gum.gov.pl

Platforma TRANS-TACHO jest efektem realizacji zadania pt. „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

TRANS-TACHO to pakiet innowacyjnych e-usług uruchomianych w ramach cyfryzacji administracji publicznej. Usprawnia on wymianę dokumentów z Głównym Urzędem Miar osobom fizycznym i firmom, które zajmują się instalacją i serwisem tachografów.

Wśród dostępnych e-usług wymienić należy przede wszystkim te z zakresu certyfikacji:

 • technika,
 • podmiotu prowadzącego warsztat tachografów,
 • podmiotu szkolącego,
 • tachografu.

Kluczowymi odbiorcami platformy są:

 • technicy warsztatów;
 • podmioty prowadzące warsztat tachografów;
 • podmioty szkolące techników warsztatów;
 • producenci tachografów oraz elementów składowych tachografu;
 • przewoźnicy drogowi przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • kierowcy wykonujący przewozy drogowe - zatrudnieni w transporcie drogowym;
 • służby kontrolne określone w art. 24 ustawy o tachografach: Krajowa Administracja Skarbowa; Straż Graniczna; Policja; Inspekcja Drogowa (GITD), Inspekcja Pracy.

W celu przejścia na stronę Systemu należy wpisać w przeglądarce: trans-tacho.gum.gov.pl

Użytkownicy urządzeń z systemami Android oraz iOS znajdą dedykowane dla swojego systemu aplikacje do pobrania za darmo z oficjalnych sklepów Google Play oraz App Store.

W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu jako osoba fizyczna, należy założyć konto osobiste i dokonać rejestracji użytkownika. Rejestrację konta oraz poruszanie się po platformie z pewnością ułatwią przygotowane filmy instruktażowe.

Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności przewidzianych dla pomiotów, po założeniu konta osobistego należy dodać, w profilu użytkownika osoby fizycznej, konto firmowe. W przypadku zakładania konta firmowego przez pełnomocnika, należy wypełnić pełnomocnictwo i przesłać je do Głównego Urzędu Miar. Dokładny opis postępowania znajduje się w zakładce Jak założyć konto? na platformie udostępnionego Państwu systemu.

Uruchomienie TRANS-TACHO oznacza kolejny krok milowy w kierunku cyfryzacji administracji miar:

 • Klienci GUM uzyskali dostęp do wysokopoziomowych usług elektronicznych;
 • wdrożono elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy GUM a Klientem;
 • zastosowano elektroniczną formę uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • zmodernizowano rejestry publicznych baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników), prowadzone przez GUM w obszarze tachografów,
 • udostępniono w przystępnej i łatwej od obsługi formie (również na urządzeniach mobilnych) publiczne rejestry wymagane ustawą o tachografach;
 • udostępniono do użytku wewnętrznego administracji miar bazy danych w zakresie:
 1. ewidencji podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacji o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazów urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmian wyposażenia warsztatów;
 2. wydanych decyzji (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności tachografu lub jego elementów składowych) – w tym: zmiany, wygaszenia, cofnięcia.

Zapraszamy do wizyty na stronie Systemu TRANS-TACHO i korzystania z nowych e-usług.

 • Infografika na temat statystyki dotyczącej tachografów w Polsce. Na grafice: liczby warsztatów, techników, zakres ich działalności, mapa Polski z zaznaczonymi punktami.
 • Infografika na temat realizacji usług w systemie Trans-Tacho dla różnego grona odbiorców.
 • Infografika przedstawiająca rodzaje e-usług dostępnych w systemie Trans-Tacho.
 • Infografika dotycząca projektu Trans-Tacho dla podmiotów szkolących. W dwóch kolumnach wykaz dostępnych usług i korzyści.
 • Infografika dotycząca projektu Trans-Tacho dla technika warsztatu tachografów. W dwóch kolumnach wykaz dostępnych usług i korzyści.
 • Infografika dotycząca projektu Trans-Tacho dla niezalogowanego użytkownika. W dwóch kolumnach wykaz dostępnych usług i korzyści.
 • Infografika dotycząca projektu Trans-Tacho dla służb kontrolnych i innych podmiotów. W dwóch kolumnach wykaz dostępnych usług, korzyści i rejestrów.
 • Infografika dotycząca projektu Trans-Tacho dla administracji publicznej. W dwóch kolumnach wykaz dostępnych rejestrów, korzyści i możliwości integracji z krajowymi systemami.
do góry