Nawigacja

Aktualności

12.12.2023Znamy wyniki programu "Polska Metrologia II"

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Celem programu "Polska Metrologia II" jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażanie ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

Warunkiem udziału w programie było złożenie do 13 października 2023 roku projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM, a także uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki.

W drugiej edycji zostało zakwalifikowanych do finansowania 13 wniosków. Wsparcie uzyskają projekty służące:

  • podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych,
  • wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego,
  • zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach,
  • rozwojowi nowoczesnych technologii,
  • stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Najwyższe dofinansowanie w programie – 1 mln zł – otrzyma Politechnika Śląska na projekt „Opracowanie dawkomierza dla radioterapii w technologii optyki zintegrowanej”. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów przeznaczonych zostało blisko 10,5 mln zł.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Polska Metrologia II”

do góry