Nawigacja

Aktualności

Udział przedstawiciela GUM w warsztatach „Przyszłość Metrologii”

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 23 listopada br., w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyły się warsztaty pod nazwą "Przyszłość Metrologii", poświęcone rozwojowi metrologii i jej wybranym najważniejszym obszarom, mającym odegrać istotną rolę w przyszłości.

Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Peter Dröll, Director Prosperity, DG Research and Innovation, Maguelonne Chambone, wiceprzewodnicząca EURAMET, Elsa Batista z Krajowego Instytutu Metrologii Portugalii (IPQ), jak również przedstawiciele europejskiego przemysłu, m.in. Dr Katrin Sjöberg, Technical Advisor, Volvo Autonomous Solutions.

Podczas pierwszej części spotkania prowadzący podkreślili rolę Europejskiego Partnerstwa w Metrologii we wspieraniu europejskiego przemysłu. Maguelonne Chambone zaznaczyła unikalność programu EPM, który jako kontynuator programu EMPIR umożliwia rozwój poszczególnych projektów poprzez efekt synergii. Nie byłoby to możliwe w ramach pojedynczych Krajowych Instytucji Metrologicznych. Jako przykład działań Unii Europejskiej mających wzmocnić siłę europejskiego przemysłu podano Europejski akt w sprawie czipów, który zwiększy konkurencyjność i odporność Europy w obszarze technologii i zastosowań półprzewodników oraz pomoże w osiągnięciu transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Ważne okazało się wystąpienie dr Elsy Batisty, która na przykładzie koordynowanego przez siebie projektu EMPIR, dotyczącego urządzeń mierzących mikroprzepływy, pokazała istotę współpracy Instytucji Metrologicznych z różnych krajów UE. Przedstawiciel GUM podkreślił znaczenie wsparcia UE oraz współpracy władz krajowych przy wspieraniu szeroko rozumianych rozwiązań z zakresu Zielonego Ładu. Wymienił przy tym inwestycję finansowaną w 90% przez UE czyli Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, w którym będą prowadzone badania również z tego obszaru, projekt Polska Metrologia oraz program doktoratów wdrożeniowych.

W trakcie spotkania głos zabrali także: przewodniczący EURAMET, dr Jörn Stenger, który omówił rolę EURAMET, jako Regionalnej Organizacji Metrologicznej, czy dr Dietrich Imkamp jako przedstawiciel firmy ZEISS.

 

do góry