Nawigacja

Aktualności

28.07.2023Żegnamy Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Pani Aleksandry Górkiewicz‐Maliny, Wieloletniej Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie.

Pani Dyrektor związana była z Okręgowym Urzędem Probierczym w Krakowie od 1987 roku pełniąc początkowo obowiązki Naczelnika Wydziału Technicznego. Na stanowisko Dyrektora została powołana z dniem 1 grudnia 1996 roku realizując zadanie kierowania Urzędem z wielkim zaangażowaniem i pasją w ogromnym stopniu wpływając na rozwój probiernictwa w Polsce oraz jego renomy za granicą.


Będziemy Ją wspominać jako osobę bardzo bezpośrednią, wymagającą od innych, ale przede wszystkim od siebie a jednocześnie życzliwą, pomocną i wyrozumiałą, która we właściwy Sobie i niepowtarzalny sposób, podnosiła morale zespołu w trudnych chwilach.

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem i żalem.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składają Prezes, prof. Jacek Semaniak, Kierownictwo oraz pracownicy Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie i Głównego Urzędu Miar.

 

Niech spoczywa w pokoju.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Krakowie na cmentarzu w Grębałowie 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:00.

do góry