Nawigacja

Aktualności

19.07.2023Czasopismo GUM „Metrologia i Probiernictwo” na liście czasopism naukowych

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Czasopismo Głównego Urzędu Miar „Metrologia i Probiernictwo” znalazło się w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych, prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Czasopismo uzyskało na liście wskaźnik o wartości 70 pkt.

Czasopismo „Metrologia i Probiernictwo” (obecnie „Metrology&Hallmark”) powstało w 2013 roku jako biuletyn Głównego Urzędu Miar w celu popularyzacji problematyki metrologicznej w krajowym środowisku naukowym i przemysłowym zajmującym się zagadnieniami pomiarowymi.

Większość opublikowanych artykułów przedstawia oryginalne prace techniczne realizowane w laboratoriach pomiarowych GUM i we współpracy z ośrodkami akademickimi i przemysłem.

W historii wydawania czasopisma opublikowano ponad 200 materiałów. W związku z wysokim poziomem prezentowanych prac na łamach wydawnictwa GUM, w 2020 roku została zawarta umowa z bazą bibliograficzną BazTech o rozpowszechnianiu poprzez Internet zawartości publikacji.

Na łamach czasopisma, obok pracowników administracji miar i administracji probierczej, publikowali swoje artykuły przedstawiciele środowiska naukowego, w tym międzynarodowego. Wśród nich można wymienić takich autorów jak: prof. Piotr Konieczka i prof. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska), prof. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski), prof. Anna Szmyrka-Grzebyk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), dr Robert Wielgosz (Międzynarodowe Biuro Miar w Paryżu), prof. Andrzej Zięba (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. Tadeusz Szumiata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) czy prof. Teodor Gotszalk (Politechnika Wrocławska).

Periodyk GUM i publikowane w nim materiały cieszą się dużym zainteresowaniem krajowego środowiska akademickiego, a niektóre z nich również są cytowane.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Lista czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule.

W ocenie parametrycznej uwzględniany jest dorobek naukowy jednostki, między innymi na podstawie liczby punktów przyznanych publikacjom, których autorami są pracownicy danej jednostki.

do góry