Nawigacja

Aktualności

Posiedzenie Rady Metrologii

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

13 lipca 2023 r. odbyło się w Kielcach posiedzenie Rady Metrologii II kadencji.

W dniu 13 lipca 2023 r. w Kielcach odbyło się, w trybie hybrydowym, wyjazdowe posiedzenie Rady Metrologii II kadencji, działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar.

Podczas posiedzenia omawiano tematy dotyczące:

  • postępów w realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoriów Głównego Urzędu Miar ­– Etap 1 (KAMPUS)” w zakresie robót budowlanych, postępowań o zakup aparatury pomiarowej, agendy badawczej oraz procesu pozyskiwania kadr;
  • planów dotyczących budowy II etapu KAMPUS-u, w tym projektowanych stanowisk pomiarowych;
  • partycypacji budżetu państwa w realizacji I i II etapu rozbudowy KAMPUS-u;
  • II edycji programu „Polska Metrologia”.

Poruszona została również sprawa aktualnej wysokości i struktury wynagrodzeń w GUM oraz w jednostkach terenowych. W wyniku odbytej dyskusji przyjęta została uchwała Rady w sprawie wsparcia Prezesa GUM w staraniach o zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia w administracji miar i administracji probierczej.

Po oficjalnym zakończeniu obrad Członkowie Rady, w towarzystwie kierownictwa GUM, odwiedzili budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM.

do góry