Nawigacja

Aktualności

13.06.2023Międzynarodowa konferencja MEASUREMENT 2023

Autor : Janusz Fidelus
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tematy konferencji obejmowały trzy obszary: teoretyczne problemy pomiaru, pomiar wielkości fizycznych oraz pomiar w biologii i medycynie.

W dniach 29-31 maja 2023 r. w Smolenicach na Słowacji odbyła się 14 międzynarodowa konferencja MEASUREMENT 2023 dedykowana nauce o pomiarach, technologiom oraz urządzeniom pomiarowym. Organizatorem konferencji był Instytut Nauki o Pomiarach Słowackiej Akademii Nauk, który obchodził 70. rocznicę założenia.

Główne tematy konferencji obejmowały trzy obszary: teoretyczne problemy pomiaru, pomiar wielkości fizycznych oraz pomiar w biologii i medycynie.

W konferencji brali udział naukowcy ze Słowacji, Austrii, Czech, Polski, Niemiec, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Serbii, Turcji, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Japonii oraz Chin.

Przedstawiciel Głównego Urzędu Miar z Zakładu Czasu i Długości, Janusz Fidelus przedstawiał wspólne wyniki badań GUM oraz PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), otrzymane w projekcie badawczym EMPIR Traceable mechanical and electrical power measurement for efficiency determination of wind turbines” (19ENG08 WindEFCY), związanym z tematyką energii wiatrowej.

Prezentowane wyniki badań zostały zawarte w artykule:

Janusz Fidelus, Jacek Puchalski, Anna Trych-Wildner, Paula Weidinger: “The Creep Behaviour of a 2 kN∙m Torque Transducer Tested at GUM and PTB”, MEASUREMENT 2023, Proceedings of the 14th International Conference, Smolenice, Slovakia, May 2023, pp. 203-206, ISBN 978-80-972629-6-9.

Celem ogólnym projektu 19ENG08 WindEFCY jest wsparcie przejścia Europy na odnawialne źródła energii w postaci turbin wiatrowych. Jest to realizowane poprzez opracowanie niezawodnej, praktycznej i spójnej pomiarowo metody (wytycznych do) określania sprawności turbin wiatrowych i ich komponentów na stanowiskach testowych gondoli. Pozwoli to sektorowi energii wiatrowej poprawić wydajność układów napędowych turbin wiatrowych poprzez porównywalne i powtarzalne testy, przyspieszy cykle rozwojowe i skróci czas wprowadzenia produktu na rynek.

Projekt 19ENG08 WindEFCY jest finansowany w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR).

do góry