Nawigacja

Aktualności

Trzecie posiedzenie Rady Metrologii

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Posiedzenie Rady Metrologii II kadencji odbyło się w siedzibie GUM.

W dniu 24 marca 2023 r. odbyło się w trybie stacjonarnym 3. posiedzenie Rady Metrologii II kadencji, działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar.

W trakcie posiedzenia Wiceprezes GUM, Rafał Kępka wręczył prof. Michałowi Wieczorowskiemu podpisany przez Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budę, akt powołania na II kadencję Rady.

Przedmiotem obrad było omówienie dwóch dokumentów: Sprawozdania z realizacji planu działania GUM za 2022 r. oraz Rocznego planu działania GUM na 2023 r. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Radę Metrologii.

W czasie posiedzenia przedstawiono również informacje o postępach w realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoriów GUM” w zakresie robót budowlanych, postępowań o zakup aparatury pomiarowej, pozyskiwania kadr oraz przyszłego funkcjonowania Kampusu.

  •  3. Posiedzenie Rady Metrologii II kadencji w siedzibie Głównego Urzędu Miar z udziałem Kierownictwa GUM i członków Rady działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar
  •  Na zdjęciu członkowie Rady Metrologii od lewej: Piotr Gołębiowski, Janusz Gajda i Dariusz Łoś
  •  Na zdjęciu od lewej wiceprezes Głównego Urzędu Miar Rafał Kępka i Przewodniczący Rady Metrologii prof. Adam Woźniak
  •  Na zdjęciu od lewej wiceprezes Głównego Urzędu Miar Rafał Kępka, prof. Michał Wieczorowski, Przewodniczący Rady Metrologii prof. Adam Woźniak i pełniący obowiązki wiceprezesa i dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Mariusz Wójcicki
do góry