Nawigacja

Aktualności

23.03.2023W nocy z 25 marca na 26 marca przesuniemy zegarki o godzinę do przodu

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W Polsce po raz pierwszy zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964, a od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie.

Planowana na 26 marca 2023 roku zmiana czasu jest wprowadzana w oparciu o  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Co prawda w 2018 r. - w odpowiedzi na wyniki otwartych konsultacji publicznych, w których wzięło udział 4,6 mln osób z państw członkowskich UE i aż 84 % z nich opowiedziało się  za rezygnacją z przestawiania zegarków - Komisja Europejska podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego i związanych z tym zmian czasu, regulowanych Dyrektywą 2000/84/WE.

Jednakże podczas pandemii COVID 19 państwa członkowskie zawiesiły prace mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu dyrektywy COM (2018)639 znoszącej sezonowe zmiany czasu i obecnie na forum UE nie toczą się żadne prace w tym zakresie. W związku z tym, również w Polsce nie są prowadzone prace zmierzające do wypracowania ostatecznego stanowiska Polski w tej sprawie

Zmiana czasu jest uciążliwa dla wielu branż gospodarki, zwłaszcza tych, w których działalność gospodarcza prowadzona jest całodobowo. Ma też wpływ na okresowe pogorszenie naszego samopoczucia, wynikające z zaburzenia rutyny. Z drugiej strony branża hotelarska, turystyczna, gastronomiczna, sportowo-rekreacyjna, czy handlowa odnoszą znaczne korzyści ze zmian czasu.

Za wprowadzeniem zmiany czasu przemawiają także badania, które wskazywały, że rozwiązanie takie prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Warte odnotowania jest również to, że obecnie w wielu przypadkach nie musimy pamiętać o przestawianiu zegarków, bo dzięki transferowi sygnału czasu do urządzeń takich, jak np. nasze telefony komórkowe czy komputery, ta zmiana dokonuje się automatycznie. 

Główny Urząd Miar, we współpracy z innymi podobnymi instytucjami na świecie, gwarantuje natomiast, że nasze zegary będą odpowiednio taktowały i wskazywały czas zgodny z przyjętą strefą czasową!

do góry