Nawigacja

Aktualności

Wizyta delegacji GUM na Politechnice Świętokrzyskiej

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 26 stycznia br. przedstawiciele Głównego Urzędu Miar przebywali z wizytą na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Celem wizyty był udział w pracach konsultacyjnych, dotyczących przygotowań do II etapu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach, w ramach którego przewidywane są m.in. stanowiska pomiarowe do prac badawczych nad pojazdami o napędach elektrycznych i ich komponentami, takimi jak źródła zasilania. W trakcie wizyty przedstawiciele GUM mieli okazję zapoznać się ze stanowiskami dydaktyczno-badawczymi Politechniki Świętokrzyskiej, powiązanymi z elektromobilnością. Odwiedzili również Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. W tej części wizyty przedstawiciele GUM mogli zapoznać się z projektem badawczym dotyczącym zrównoważonego rozwoju energetycznego. W trakcie spotkań omawiano możliwe formy współpracy, a także jej zakres. Ze względu na szeroki obszar prac badawczych podejmowanych na Politechnice Świętokrzyskiej w dziedzinie elektryczności, współpraca między kielecką uczelnią a GUM jest ze wszech miar wskazana i będzie kontynuowana. W trakcie wizyty w Kielcach delegacja GUM odwiedziła także teren budowy Kampusu GUM w tym mieście.

W delegacji Głównego Urzędu Miar znaleźli się: Pan dr Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Pan Paweł Zawadzki, dyrektor Zakładu Elektryczności i Promieniowania, a także metrolodzy tego Zakładu: Pan Patryk Bruszewski – kierownik Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości, Pan Henryk Wysocki – starszy metrolog w Laboratorium Pomiarów Elektroenergetycznych oraz Pan dr Marcin Wojciechowski – główny metrolog w Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej.

  •  Ośmiu mężczyzn pozuje do zdjęcia w pomieszczeniu laboratorium.
  •  Otwarta maska samochodu z silnikiem w środku. Pojazd stoi w pomieszczeniu zamkniętym.
  •  Sześciu uśmiechniętych mężczyzn pozuje do zdjęcia w sali naukowej Politechniki. Za nimi rodzaj grafiki: elektroniczna tablica rozdzielcza. U góry napis: laboratorium przemysłowe niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii.
do góry