Nawigacja

Aktualności

12.01.2023Plan równości płci w Głównym Urzędzie Miar 2023-2026

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania GUM w zakresie wspierania równości płci.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem równości płci w Głównym Urzędzie Miar 2023-2026, który zawiera podsumowanie z przeprowadzonej, latem zeszłego roku, wśród pracowników, ankiety dotyczącej równości płci w Głównym Urzędzie Miar. Plan zawiera również cele i plany ich realizacji w zakresie:

  • zapobiegania dyskryminacji oraz ułatwienia zgłaszania naruszeń i zachowań dyskryminacyjnych,
  • zwiększenia świadomości w zakresie zagadnień równościowych oraz wzmocnienia pozytywnych postaw względem różnorodności,
  • zapewnienia otwartego i konkurencyjnego prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy oraz zapewnienia równości w procesie rekrutacji/wyborze najlepszego kandydata,
  • ułatwienia łączenia życia rodzinnego i służbowego,
  • zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie budowania ścieżki kariery, awansu oraz przyznawanego wynagrodzenia.
do góry