Nawigacja

Aktualności

05.01.2023Żegnamy mgr. inż. Piotra Romualda Nowakowskiego, emerytowanego Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 grudnia 2022 roku zmarł Piotr Romuald Nowakowski, były wieloletni Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.

Piotr Romuald Nowakowski był człowiekiem niezwykle zasłużonym dla polskiej metrologii. Pełniąc funkcję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w latch 1990-2018 wniósł ogromny wkład w rozwój tej instytucji. Dzięki Jego staraniom OUM w Łodzi uzyskał autoryzację Ministra Gospodarki, a następnie notyfikację Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej jako Jednostka Notyfikowana Nr 1446 w zakresie oceny zgodności przyrządów pomiarowych objętych przepisami europejskich dyrektyw 90/384 (NAWI) oraz 2004/22/WE (MID).

Przeprowadził łódzki urząd przez procedurę akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji, a w kolejnych latach nieustannie dążył do rozszerzania zakresu akredytowanych wzorcowań, uzyskując ostatecznie najszersze spektrum tego typu usług w  Polsce.

Z dużym zaangażowaniem brał udział w konferencjach i kongresach metrologicznych, zachęcając jednocześnie swoich pracowników do prezentowania licznych referatów.

W życiu zawodowym przez lata oddany służbie i zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju i propagowania współczesnej metrologii, prywatnie miłośnik motocykli, żagli i podróży, człowiek otwarty na świat i innych ludzi.

Dla wielu z nas był nie tylko przełożonym czy mentorem, ale również kolegą - pełnym humoru, zawsze gotowym do podania pomocnej dłoni.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich. Żegnamy Go z wielkim smutkiem i żalem.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym składają Prezes, prof. Jacek Semaniak, Kierownictwo oraz pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi i Głównego Urzędu Miar.

 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia 2023 r. o godzinie 11:45 na cmentarzu rzymskokatolickim pw. Św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 39 w Łodzi.

Niech spoczywa w pokoju.

do góry