Nawigacja

Aktualności

03.11.2022Pierwsze seminarium WELMEC

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Seminarium WELMEC odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. na platformie MS Teams.

W dniu 23 listopada br. o godz. 9:30 na platformie MS Teams odbędzie się pierwsze seminarium organizacji WELMEC e.V (Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej), która powstała w 1990 r. na spotkaniu w Bernie w Szwajcarii.

Obecnie w Komitecie WELMEC reprezentowanych jest 37 krajów. Misją WELMEC jest promowanie współpracy europejskiej w zakresie metrologii prawnej oraz rozwijanie i utrzymywanie wzajemnej akceptacji wśród jej członków. Organizacja dąży również do osiągnięcia zharmonizowanego i spójnego podejścia do potrzeb społeczeństwa w zakresie metrologii prawnej oraz z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, w tym konsumentów i gospodarki.

W nadchodzących latach WELMEC będzie wspierać projekty Unii Europejskiej, na przykład w realizacji zielonego ładu, wykorzystaniu możliwości transformacji cyfrowej i nowych technologii oraz pokonywaniu wyzwań w obszarach takich jak zdrowie publiczne i ochrona konsumentów.

Na forum WELMEC e.V. Polskę reprezentuje Prezes Głównego Urzędu Miar, w pracach organizacji biorą udział pracownicy GUM.

Agenda seminarium, zawierająca m.in. tematy dotyczące społecznych wyzwań w dziedzinie metrologii prawnej, dyrektywy MID i NAWID oraz cyfryzacji, jest dostępna pod adresem Agenda_v2 (2).pdf 

Rejestracja https://www.welmec.org/about-welmec/registration-1st-welmec-webinar-2022-11

Po dokonaniu rejestracji, zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji na adres marcin.mikiel@gum.gov.pl

do góry