Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Metrologiczna „New trends in metrology”

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Od 17 października 2022 r. przez kolejne trzy dni, ponad 200 metrologów z całego świata będzie rozmawiało w Lublinie o największych wyzwaniach metrologii i jej wpływie na gospodarkę.

Uczestnicy spotkania, którzy przyjechali m.in. z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Ukrainy, poruszać będą najważniejsze problemy współczesnej metrologii. Tematyka konferencji dotyczyć będzie w szczególności wdrażania najnowszych osiągnieć metrologicznych w obszarach techniki i medycyny, w tym specjalistycznych pomiarów dla przemysłu realizowanych w zgodności z zasadami cyfryzacji produkcji.

Omówione zostaną najnowsze trendy rozwojowe metrologii prawnej i stosowanej, w szczególności obejmujące metrologię elektryczną, medyczną, chemiczną, fizyczną, przemysłową, fotometrię, radiometrię.

Jednym z zagadnień będzie ocena wpływu współczesnej metrologii na gospodarkę. Pojawią się również tematy z obszaru niepewności pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej i spójności pomiarowej.

Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania planowanych działań Polskiej Unii Metrologicznej, zwłaszcza przy opracowaniu bazy gromadzącej informacje o wyposażeniu poszczególnych jednostek w posiadany sprzęt służący do realizacji pomiarów.

W pierwszym dniu konferencji gości przywitał Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, który wyraził przekonanie, że bez metrologii trudno mówić o rozwoju polskiej nauki.

- Tworząc Polską Unię Metrologiczną zależało nam na zjednoczeniu wysiłku polskich metrologów i prowadzeniu dyskusji na poziomie światowym na tematy nowych trendów metrologicznych. Będziemy dalej wspierać to przedsięwzięcie, bo bez tego trudno mówić o rozwoju nauki – powiedział Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek.

- Wokół Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, który katalizuje rozwój metrologii w Polsce skupiło się wiele działań finansowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, takich jak Polska Unia Metrologiczna, Polska Metrologia (….) Trudno sobie wyobrazić przyszłość polskiej metrologii bez takiego wsparcia – podsumował Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.

W ceremonii otwarcia udział wzięli Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Z. Pater oraz Przewodniczący Konferencji, prof. D. Mazurkiewicz.

Szczegółowy program znajduje się na stronie https://konferencja-pum.pollub.pl/

Konferencja jest transmitowana online.

Zdjęcia: Politechnika Lubelska

do góry