Nawigacja

Aktualności

Nowa Rada Metrologii wybrała Przewodniczącego!

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Na Przewodniczącego Rady Metrologii wybrany został prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej.

20 września 2022 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Metrologii II kadencji. Prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM wręczył zebranym członkom Rady akty powołania podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii, Pana Waldemara Budę.

Na Przewodniczącego Rady Metrologii wybrany został prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej.

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. Funkcjonuje w oparciu o zapisy ustawy Prawo o miarach. Jest ciałem opiniodawczym i doradczym Prezesa GUM. Opiniuje: stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania GUM oraz roczne plany i sprawozdania. Na prośbę Prezesa GUM lub ministra właściwego ds. gospodarki przygotowuje analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.

 

SKŁAD RADY:

 

Przewodniczący

Adam Woźniak – Politechnika Warszawska

Członkowie Rady

 1. Czajkowski Robert – Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
 2. Gajda Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Gołębiowski Piotr – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 4. Kondrat Wojciech – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 5. Królczyk Grzegorz – Politechnika Opolska
 6. Łoś Dariusz – Wojskowe Centrum Metrologii
 7. Mazurkiewicz Dariusz – Politechnika Lubelska
 8. Mindykowski Janusz – Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
 9. Olborska Lucyna – Polskie Centrum Akredytacji
 10. Radwański Łukasz – PERN SA
 11. Sładek Jerzy – Politechnika Krakowska
 12. Smyła Jarosław – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 13. Sosnowska Teresa – Polski Komitet Normalizacyjny
 14. Szewczyk Roman – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 15. Wieczorowski Michał – ITA sp. z o.o. sp.k.

Prof. dr hab. Adam Woźniak jest Prorektorem ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024. W 2020 r. był Dziekanem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a w latach 2012-2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki PW. Jest członkiem Zespołu Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W 2021 r. został wybrany na członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 2017-2022 był członkiem Rady Metrologii I kadencji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach m.in. takich jak: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Measurement Science and Technology, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Precision Engineering, Measurement, Optics and Lasers in Engineering, Measurement Science Review, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Metrology and Measurement Systems

 • Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii II kadencji.
 • Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak na pierwszym posiedzeniu Rady Metrologii II kadencji.
  Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak
 • Wiceprezes GUM, Rafał Kępka Wiceprezes GUM, pan Rafał Kępka podczas pierwszego posiedzenia Rady Metrologii II kadencji.
  Wiceprezes GUM, Rafał Kępka
 • Prezes GUM z prof. Adamem Woźniakiem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza nominację prof. Adamowi Woźniakowi
  Prezes GUM z prof. Adamem Woźniakiem
 • Prezes GUM z Robertem Czajkowskim Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza nominację dyrektorowi OUM we Wrocławiu panu Robertowi Czajkowskiemu.
  Prezes GUM z Robertem Czajkowskim
 • Prezes GUM z prof. Januszem Gajdą Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Januszowi Gajdzie.
  Prezes GUM z prof. Januszem Gajdą
 • Prezes GUM z Piotrem Gołębiowskim Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania dyrektorowi Piotrowi Gołębiowskiemu.
  Prezes GUM z Piotrem Gołębiowskim
 • Prezes GUM z Wojciechem Kondratem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania dyrektorowi Wojciechowi Kondratowi.
  Prezes GUM z Wojciechem Kondratem
 • Prezes GUM z prof. Grzegorzem Królczykiem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Grzegorzowi Królczykowi.
  Prezes GUM z prof. Grzegorzem Królczykiem
 • Prezes GUM z Dariuszem Łosiem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania Dariuszowi Łosiowi.
  Prezes GUM z Dariuszem Łosiem
 • Prezes GUM z prof. Dariuszem Mazurkiewiczem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Dariuszowi Mazurkiewiczowi.
  Prezes GUM z prof. Dariuszem Mazurkiewiczem
 • Prezes GUM z prof. Januszem Mindykowskim Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Januszowi Mindykowskiemu.
  Prezes GUM z prof. Januszem Mindykowskim
 • Prezes GUM z Lucyną Olborską Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania dyrektorce PCA pani Lucynie Olborskiej.
  Prezes GUM z Lucyną Olborską
 • Prezes GUM z Łukaszem Radwańskim Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania panu Łukaszowi Radwańskiemu.
  Prezes GUM z Łukaszem Radwańskim
 • Prezes GUM z prof. Jerzym Sładkiem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Jerzemu Sładkowi.
  Prezes GUM z prof. Jerzym Sładkiem
 • Prezes GUM z Jarosławem Smyłą Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania panu Jarosławowi Smyle.
  Prezes GUM z Jarosławem Smyłą
 • Prezes GUM z prof. Romanem Szewczykiem Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak wręcza akt powołania prof. Romanowi Szewczykowi.
  Prezes GUM z prof. Romanem Szewczykiem
 • Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii II kadencji.
 • Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii II kadencji.
do góry