Nawigacja

Aktualności

14.09.2022Polska Grupa Zbrojeniowa dołącza do Klastra Metrologicznego

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach stał się okazją do poszerzenia grona członków Klastra Metrologicznego o bardzo duży i znaczący podmiot.

Do porozumienia dołączyła Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzeszająca kilkadziesiąt firm z branży obronnej. Umowę o współpracy pomiędzy PGZ a Klastrem Metrologicznym podpisali w piątek, 9 września prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek oraz prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, który reprezentował Klaster. Prezes Mochoń ocenił, że akces PGZ do Klastra Metrologicznego to niezwykle ważne wydarzenie dla tego porozumienia.

- Obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Klastrze Metrologicznym jest bardzo ważna. To spółka zrzeszająca około 40 firm z branży obronnej zatrudniających około 20 tysięcy osób, w tym wielu ekspertów. To daje pogląd na to jak dobrym partnerem jest PGZ – stwierdził prezes Andrzej Mochoń.

Poprzez zawarcie umowy obie strony zadeklarowały wolę rozpoczęcia współpracy na rzecz szeroko pojętej innowacyjności. Chodzi przede wszystkim o udostępnianie rozwiązań z sektora metrologii polskiemu biznesowi oraz opiniowanie planów rozwoju polskiej metrologii w kierunkach umożliwiających wsparcie rodzimego przemysłu.

- Dzisiejsze wydarzenie to supermilowy krok w budowaniu Klastra Metrologicznego, tak ważnego dla wielu dziedzin biznesu, przemysłu i nauki, przedsięwzięcia – mówił rozpoczynając spotkanie Andrzej Kiercz, dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce.

Działalność Klastra Metrologicznego będzie nierozerwalnie związana z Kielcami, ponieważ to w stolicy regionu świętokrzyskiego ulokowana została sztandarowa inwestycja Głównego Urzędu Miar, jaką jest Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny.  

- Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości. O tym decyduje nie tylko aparatura, ale także warunki do przeprowadzania pomiarów. To także możliwość budowania nowych funkcjonalności i kompetencji obok tych, które już posiadamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby tworzyć kompetencje w szybko zmieniającym się świecie musimy stworzyć efektywny ekosystem wokół polskiej metrologii, który do tej pory nie funkcjonował – tłumaczył potrzebę powołania klastra prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, która jest konsorcjantem GUM, uważa, że współpraca w ramach Klastra z takimi podmiotami jak PGZ czy Wojskowa Akademia Techniczna przyniesie wiele korzyści wszystkim sygnatariuszom porozumienia.

Metrologia jest niezbędna, konieczna do pracy nad systemami obronnościowymi,  do produkcji systemów autonomicznych, ze sztuczną inteligencją. Bez pomiarów, bez najnowszych układów metrologicznych, one nie mogą funkcjonować  - wyjaśniał  rektor.

Klaster Metrologiczny powstał z inicjatywy Głównego Urzędu Miar w czerwcu tego roku. Jest to porozumienie łączące ośrodki naukowo-badawcze, akademickie, instytucje państwowe oraz przedstawicieli biznesu i przemysłu, budujące pomiędzy nimi więzi współpracy, wymiany informacji i najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych niezbędnych dla rozwoju polskiego przemysłu, również obronnego.

Działanie Klastra ma służyć szeroko pojętej innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego biznesu oraz wsparciu przemysłu i gospodarki w zakresie usług metrologicznych.

W momencie powołania Klastra do życia, dołączyło do niego ponad 30 podmiotów, lecz ta liczba stale się powiększa. Wśród nich są m.in. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Wojskowa Akademia Techniczna, firmy Formaster, Ita, Oberon, Polska Grupa Zbrojeniowa, Smart Solutions czy też Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach.

Dwóch mężczyzn w granatowych marynarkach ściska sobie dłonie. Jeden z nich prezentuje w ręku granatową teczkę.

Fot. Targi Kielce

do góry