Nawigacja

Aktualności

Główny Urząd Miar i Instytut Ekspertyz Sądowych będą działać razem

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Porozumienie z Instytutem Ekspertyz Sądowych to nowe wyzwania rozwojowe.

Wspólne działania pozwolą na realizację prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych.

Zakres współpracy obejmuje:

 • uczestnictwo pracowników Stron w projektach i programach badawczo-rozwojowych w dziedzinie pomiarów i analizy wydychanego powietrza,
 • transfer technologii oraz wdrożenie projektów badawczych i komercjalizacja wyników badań,
 • podejmowanie prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych w szczególności w zakresie nowych procesów technologicznych, produkcyjnych i ich wykorzystania w sektorze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,
 • wspólne wykonawstwo pozyskanych umów i zleceń na podstawie szczegółowych wzajemnych uregulowań.

List intencyjny podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. dr hab. Dariusz Zuba, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.

 • List intencyjny podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. dr hab. Dariusz Zuba, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • List intencyjny podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. dr hab. Dariusz Zuba, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • List intencyjny podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. dr hab. Dariusz Zuba, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • List intencyjny podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. dr hab. Dariusz Zuba, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.
do góry