Nawigacja

Aktualności

GUM rozpoczyna współpracę z Politechniką Krakowską

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

W programie Polska Metrologia realizowane będą dwa projekty PK o łącznej wartości 2 mln złotych.

Porozumienia zawarte między Głównym Urzędem Miar a Politechniką Krakowską dotyczą dwóch projektów, które zostały wybrane spośród 83 nadesłanych do konkursu Polska Metrologia wniosków:

  • „Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego” realizowanego przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej WM PK. dofinansowanego w kwocie 999 999 zł.
  • „Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych” stanowiącego agendę badawczą projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej, realizowanego przez Politechnikę Krakowską (lider), Politechnikę Poznańską, Politechnikę Świętokrzyską oraz Politechnikę Warszawską. Kwota dofinansowania to 999 900 zł.

Zawarte porozumienia przewidują

  • aktywny udział pracowników Głównego Urzędu Miar w zespołach projektowych,
  • wymianę wiedzy,
  • doradztwo merytoryczne w zakresie metrologii wielkości geometrycznych oraz metrologii współrzędnościowej,
  • publikację artykułów na temat realizowanych na Politechnice projektów i ich wyników w czasopiśmie naukowym GUM.

Planowanym rezultatem współpracy będzie również wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w trakcie realizacji projektów.

Porozumienia podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar i prof. Dariusz Bogdał, Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej.

W wydarzeniu wzięli udział: Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departament Innowacji i Rozwoju GUM; prof. Jerzy A. Sładek, Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz pracownicy Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej – dr hab. inż. Adam Gąska; prof. PK i dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK. 

Program Polska Metrologia to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Dofinansowanie otrzymało 26 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

  •  Porozumienia podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar i prof. Dariusz Bogdał, Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej.
  •  Porozumienia podpisali prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar i prof. Dariusz Bogdał, Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej.
do góry