Nawigacja

Aktualności

GUM i Łukasiewicz razem dla rozwoju metrologii w Polsce

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, a także rozwój wykwalifikowanych kadr w obszarze metrologii.

Podpisane porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, której przedmiotem będzie m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz innych inicjatyw rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

- Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu i ukierunkowana na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie kapitału intelektualnego, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach i rozwój nowoczesnych technologii. Nie da się tego robić bez stymulowania rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

- Misją Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie zdolności pomiarowej na najwyższym światowym poziomie, m.in. poprzez wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dążymy do zintensyfikowania naszej współpracy z przemysłem poprzez podejmowanie innowacyjnych tematów metrologicznych (…) Przemysł funkcjonuje w warunkach gospodarki, która jest otwarta i zglobalizowana, która tworzy możliwości, ale i zmusza do konkurencji. Ze względu na swoje kompetencje w dziedzinie metrologii, a także dostęp do unikatowej wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić polskim przedsiębiorstwom wsparcie naukowe, badawcze i merytoryczne (…) Zainicjowana właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz, podmiotem o niekwestionowanym doświadczeniu, od lat współpracującym z przedsiębiorcami przy projektach badawczo-rozwojowych, niewątpliwie przyczyni się do uzyskania efektu synergii w dążeniu do urzeczywistnienia wspólnej wizji stworzenia nowoczesnego zaplecza naukowego, odpowiadającego na palące potrzeby biznesu – stwierdził prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Główny Urząd Miar współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, instytutami badawczymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Współpraca ta obejmuje szeroki zakres działań, od realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, poprzez uczestnictwo w sympozjach i seminariach naukowych, aż po transfer wiedzy. Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach związanych z metrologią, głównie w zakresie badań, wzorcowań, porównań międzylaboratoryjnych oraz rozwoju innych obszarów metrologii i zastosowań wzorców.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

  •  Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  •  Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  •  Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
do góry