Nawigacja

Aktualności

GUM podpisał umowę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Uczelnia otrzymała środki od Ministra Edukacji i Nauki w programie Polska Metrologia i rozpoczyna współpracę z GUM.

Uczelniom, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie Polska Metrologia, ogłoszonym na podstawie Komunikatu z dnia 2 listopada 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, są obecnie przekazywane środki na realizację zwycięskich projektów metrologicznych.

Kolejnym krokiem jest zawarcie pomiędzy GUM a uczelniami umów potwierdzających współpracę przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych.

17 sierpnia 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o wartości 846 100  złotych.

Zgodnie z zapisami umowy zaplanowana jest wymiana wiedzy, konsultacje i doradztwo, a także udział pracowników GUM w pracach zespołów projektowych i prowadzonych pracach badawczych.

Przewidywanym efektem współpracy będzie wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w związku z realizacją ww. projektów oraz publikacja artykułów na ich temat w czasopiśmie naukowym Głównego Urzędu Miar.

Program Polska Metrologia został ustanowiony w ubiegłym roku. To wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Łącznie przesłano 83 wnioski, finalnie dofinansowanie otrzymało 26 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.  

 • 17 sierpnia 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o wartości 846 100 złotych
 • 17 sierpnia 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o wartości 846 100 złotych
 • 17 sierpnia 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o wartości 846 100 złotych
 • 17 sierpnia 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stanisław Głuszek podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego o wartości 846 100 złotych
do góry